Svet-Stranek.cz
Vikantice/Weigelsdorf

O Vikanticích (Weiglesdorf):

O Vikanticích (Weiglesdorf)

Vikantice, které dříve nesly jméno Weigelsdorf, jsou malá horská obec, která se rozprostírá uprostřed Rychlebských hor v těsném sousedství Jeseníků.  Leží v nadmořské výšce 613 metrů. Skoro  tisíciletá historie vsi, jež náležela do Sudet a byla osídlena německým obyvatelstvem, byla násilně přerušena při odsunu drtivé většiny starousedlíků v roce 1945.  Populaci téměř tisíce lidí nahradili rumunští Slováci, Slováci a obyvatelé různých částí republiky. Do té doby vzkvétající obec se stala vsí státních statků, které byly vším možným, je ne dobrými hospodáři.

Jako vesnice na kolštejnském panství jsou Vikantice poprvé zmiňovány v roce 1437. Podle některých zdrojů však už byly Vikantice obcí od roku 1332. V roce 1677 hospodařilo ve Vikanticích 31 usedlíků a do roku 1834 se zvýšil počet domů na 80 se 468 obyvateli. Filiální kostel sv. Wolfganga z roku 1641 měl svého předchůdce již nejméně o jedno století dříve. Jednotřídní škola byla ve vsi zřízena až v roce 1785, ale děti byly v místě vyučovány již dříve.


Po roce 1848 byly Vikantice začleněny do staroměstského soudního okresu v šumperském hejtmanství. Bývalý svobodný dvůr byl hospodářstvím kolštejnského a později rudského velkostatku, před první pozemkovou reformou měl výměru 178 hektarů a byl celý rozdělen drobným nabyvatelům. Zdejší rolníci si již v roce 1904 zřídili družstevní mlékárnu, po první světové válce zde pracovala továrna na lepenku a udržela se do roku 1948, v obci byl mlýn a pila, v okolí se těžila tuha. Ve vsi byly čtyři hostince a vše potřebné pro zpracování lnu. Německá sociální demokracie si své politické prvenství udržela i před rokem 1938.

V roce 1949 převzal zdejší pozemky staroměstský státní statek. Zastavena byla průmyslová výroba a po uzavření školy zůstal obci v roce 1990 jen jediný obchod se smíšeným zbožím (dnes je již zavřený). Dle Českého statistického úřadu měly Vikantice v roce 2009 jen 89 obyvatel průměrného věku 42,3 roků. 

Vikantice se mohou pochlubit památnými lípami či kostelem sv. Wolfganga, především však malebnou divokou přírodou. Vede přes ně staroměstská cyklostezka, v zimním období sem přijíždějí lyžaři, kteří mohou lyžovat na nedaleké sjezdovce v Branné.

Sjezdovka obvykle bývá na začátku zimy zasněžená jako jedna z prvních v republice a také se zde nejdéle do jara lyžuje.

Běžkaři mohou využívat řadu běžeckých tras.

© Všechna práva vyhrazena. Tento web je jak v části, tak v celku autorským dílem a výhradní práva k němu má autor. Žádná část tohoto webu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu autora.